Privacy bij DOK

Zoals u wellicht weet, is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In ons Privacy Reglement is vastgelegd hoe het bestuur van DOK omgaat met de door jullie aan ons verstrekte persoonsgegevens. Verder vindt u op deze pagina een toestemmingsformulier voor de jeugd onder 16 jaar, waarin we u vragen om toestemming te verlenen voor diverse zaken.

Aankomende evenementen
  • Geen evenementen
Menu Over DOK