Het bestuur van DOK

Het Algemeen Bestuur van DOK vergadert 4 à 5 keer per jaar, het Dagelijks Bestuur eveneens. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren de besturen van de afdelingen Badminton, Judo, Jiujitsu en Gymnastiek/Turnen.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk. DOK kent veel enthousiaste sporters die altijd bereid zijn een handje toe te steken waar nodig. Altijd weer zijn er mensen bereid een bestuursfunctie te vervullen of aan een commissie of een afdlingsbestuur deel te nemen, zodat de vereniging kan blijven functioneren. Mocht er in de toekomst ooit een beroep op u gedaan worden, zeg niet meteen “nee” maar informeer naar de betreffende functie of taak en merk dat u veel kunt betekenen voor DOK.

 

Bestuursleden
Voorzitter Rob Flipsevoorzitter@dokoostkapelle.nl
Secretariaat Anja Francke, tel. 0118 – 581857. info@dokoostkapelle.nl
Penningmeester François de Dreu, tel. 0118 – 584350. penningmeester@dokoostkapelle.nl
Ledenadministratie Anja Francke, tel. 0118 – 581857. info@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid
namens judo/jiujitsu
Henk van der Linden, tel. 0118 – 851772. judo@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid
namens badminton
Daniel van Blerkumtel. 0118 – 638478. badminton@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid
namens gymnastiek
Kirsten de Dreu, tel. 0118 – 584350. gymnastiek@dokoostkapelle.nl
Aankomende evenementen
  • Geen evenementen
Menu Over DOK