Bijzondere Algemene Leden Vergadering 18 april 2019

Het dagelijks bestuur nodigt u van harte uit om op donderdag 18 april 2019 om 19:30 uur deze bijzondere Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Plaats: Sporthal De Halve Maan Oostkapelle

U ontvangt via de mail diverse documenten, waaronder het concept De Vereniging van de Toekomst. Wanneer u na het lezen vragen c.q. opmerkingen heeft, verzoeken wij u die te zenden aan info@dokoostkapelle.nl  Het bestuur kan zich dan terdege voorbereiden op een constructieve bijeenkomst! Graag voor 11 april aanstaande!

Meer informatie over het fusieproces kunt u volgen op de website www.van3naar1.nl.

Wij hopen van harte u op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van DOK