U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering s.v. DOK Oostkapelle op maandag 19 november a.s. aanvang 19.30 uur Halve Maan Oostkapelle.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Soort overleg:         Algemene ledenvergadering DOK
Nummer:               2018-01
Datum overleg:       maandag 19 november 2018 om 19.30 uur

Locatie:                  Sporthal de Halve Maan

Bijlagen:


AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag vorige ledenvergadering 20 november 2017
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuursverkiezingen:

Dagelijks bestuur:

Francois de Dreu stopt als penningmeester en is niet herkiesbaar.

Anja Francke is aftredend en herkiesbaar

 

Afdelingsbesturen/commissies:

Gym:

Kirsten de Dreu stopt als algemeen lid en penningmeester en is niet herkiesbaar.

Badminton:

Daniel van Blerkum stopt als algemeen lid, Huub van der Laan neemt het over

Judo/jiu jitsu:

Geen wijzigingen

 

 

Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris vooraf de algemene ledenvergadering.

 

 1. Jaarverslagen van de afdelingen

 

 1. Verslag kascontrole commissie 2017/2018

 

 1. Benoeming kascontrole commissie 2018/2019

 

 1. Vaststellen jaarrekening 2017/2018

 

 1. Vaststellen begroting 2018/2019

 

 1. Contributievaststelling seizoen 2019/2020

 

 1. Stand van zaken fusie traject / Multi Functioneel Accommodatie (MFA)

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

 

De jaarrekening 2017/2018 en de begroting 2018/2019 zijn op te vragen bij de penningmeester penningmeester@dokoostkapelle.nl

Aankomende evenementen
 • Geen evenementen
Menu Over DOK
Nieuwsbrief
Vier maal per jaar brengen we de digitale nieuwsbrief uit met het laatste nieuws. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u aan!